Nota Legal

LEI SERVIZOS XURÍDICOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICA

De conformidade coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, os servizos da sociedade da información e do comercio electrónico e da Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais de 13 de decembro é informar:

SUSCRICIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

As mensaxes enviadas son destinadas exclusivamente á súa destinataria/o e poden conter información privilexiada e confidencial. Se non é vostede a/odestinataria/o, calquera uso, difusión e / ou copia non autorizada está prohibida pola lexislación vixente.
Informamos que no caso de que non queira recibir máis comunicacións e informacións a través deste sistema de comunicación electrónica, dirixa un correo electrónico a observatorioigualdade@gmail.com e deste xeito os seus datos persoais borraranse da nosa base de datos. A súa solicitude será activada dentro de 10 días dende a solicitude. No caso de non recibir resposta explícita, á súa vez, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa asociación continúe a enviar as comunicacións anteriores.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade coa Lei 15/99, do 13 de decembro de Protección de Datos Persoais, informamos que os datos persoais que nos proporcionou voluntariamente a nós por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a ficheiros parcialmente automatizados de tratamento de datos persoais debidamente rexistrados na Axencia de Protección de Datos.
Estes ficheiros teñen como único obxectivo a  subscricións e xestión de envíos, actividades de promoción e comerciais pola Asociación/Observatorio da Mariña pola Igualdade, quen é titular de ditos ficheiros.
Os datos neles contidos serán tratados de forma confidencial. A Asociación/Observatorio da Mariña pola Igualdade está en total conformidade coa lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, e a esixencia de confidencialidade da súa actividade.
A Asociación/Observatorio da Mariña pola Igualdade tomou as medidas necesarias para manter o nivel desexado de seguridade en función da natureza dos datos persoais e as circunstancias de tratamento, a fin de evitar, na medida do posíbel, e de acordo co estado das medidas, a súa alteración, perda ou acceso non autorizado.
Esta autorización é de efecto retroactivo a calquera tratamento de datos xa efectuados polo propietario do ficheiro, se o obxectivo era o descrito anteriormente. Tamén pasa a ser válido para calquera outro equipamento necesario para a prestación de tratamento novo ou recén suscritos.
Para que a información contida nos nosos ficheiros sexa sempre a máis actualizada posíbel e non conteña erros, pedimos ás nosas usuarias e usuarios informar o máis axiña posíbel de cambios e correccións dos seus datos persoais.
Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou cancelación, fágao por escrito con fotocopia anexa de Documento de Identidade a:
ASOCIACIÓN / OBSERVATORIO DA MARIÑA POLA IGUALDADE
Santa Cilla, Foz – Lugo

PÁXINAS DA WEB

O dominio está rexistrado para Asociación/Observatorio da Mariña pola Igualdade

Información na páxina web do propietario.-

NOME: ASOCIACIÓN / OBSERVATORIO DA MARIÑA POLA IGUALDADE
CIF:
Enderezo: Santa Cilla, Foz – Lugo

CONDICIONS DE USO

O acceso ao sitio web e a información relativa a calquera produtos ou servizos contidos nel implica a aceptación das condicións establecidas no presente Aviso Legal. Por iso, recomendamos que lea con coidado se quere acceder e usar información e servizos ofrecidos a partir del.
É posíbel que nalgún momento algunhas das páxinas do sitio usen COOKIES dispoñíbeis, que son pequenos ficheiros de datos xerados no ordenador do usuario ou cliente que permiten que o sistema lembrar o idioma escollido e portal, así como outras características ou preferencias de navegación do usuario na súa primeira sesión. Estes “cookies” non son invasivos ou nocivos e non conteñen información persoal, como a súa única función é personalizar a navegación en modo indicado anteriormente.
Estado de usuaria/o e os usos permitidos e prohibidos
Acceder ou utilizar o sitio web sitio web atribúe a quen o realiza a condición de usuaria/o, aceptando, a partir dese momento, plenamente e sen reserva, as presentes condicións xerais e condicións específicas que, complementan, modifican ou substitúen as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.
A/O usuaria/o comprométese a utilizar o sitio e os seus servizos e contidos sen contravir a lei, con boa fe e orde pública.
Así mesmo, está prohibido usar a web con fins ilegais ou prexudiciais para a propietaria do nome comercial do sitio web ou de terceiros, ou que de calquera forma, pode danar ou impedir o normal funcionamento do sitio.
Propiedade intelectual
En canto ao contido (información, texto, gráficos, arquivos de son ou imaxes, fotografías, debuxos, etc.), está prohibido:
–   Reprodución, distribución ou modificación, a non ser que teña permiso de seus lexítimos propietarios ou na lexislación.
–    Calquera violación da propietaria dos dereitos do sitio web ou as súas lexítimas propietarias.
–    O seu uso para todo tipo de distintos daqueles fins comerciais ou publicitarios estritamente permitido.
–    Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera outro que os dispoñíbeis para as/os usuarias/os, así como aqueles ser utilizados en Internet medio, sempre que non causan ningún dano para o sitio.
As donas do sitio web non ofrecen ningunha garantía ou responsabilidade en ningún caso, dos danos de calquera natureza que poidan decorrer:
1. A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo web e / ou os seus servizos ou contidos.
2. A falta de utilidade, adecuación ou validez da web e / ou os seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas das/os usuarias/os.
3. A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
4. A recepción, adquisición, almacenamento, distribución ou transmisión por usuarios do contido.
5. O ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, os usos xeralmente aceptados ou á orde pública, a web, os seus servizos ou contidos por parte das/os usuarias/os.
6. A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, usabilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición das/os usuarias/os no sitio web.
7. O fallo por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados ás/aos usuarias/os a través do sitio web.
Para fins de preservación posíbeis dereitos de propiedade intelectual, no caso de calquera parte da/o usuaria/o ou terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido na web, ten que notificar tal circunstancia á Asociación/Observatorio da Mariña pola Igualdade declarando:
1. Os datos persoais da/o titular do supostamente violada/o. Se a reclamación presentada por outra persoa que non a persoa en cuestión, debe indicar en cuxo nome actúa.
2. Indicación de contido protexido por dereitos de propiedade intelectual ea súa localización na Web.
3. Confirmación dos dereitos de propiedade intelectual relevantes.
4. Declaración estados en que a persoa responsable da exactitude da información proporcionada na notificación.
5. A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos proporcionados por terceiros é da exclusiva responsabilidade do mesmo.
O establecemento de calquera “hiperligazón” entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio web está suxeita ás seguintes condicións:
1. A reprodución total ou parcial de calquera dos servizos ou contidos do sitio web non están permitidos.
2. A páxina web na que o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo, nome, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao sitio.
3. En ningunha circunstancia será o Propietario do Sitio é responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde o que o “hyperlink” ou a información ou declaracións incluídas nas mesmas.
Duración e modificación
O tempo de servizo do sitio web e dos servizos é indefinida. No entanto, a propietaria do sitio web resérvase o dereito de interromper, suspender ou finalizar o servizo web ou de calquera dos servizos que o integran, sen que pode resolver calquera responsabilidade.
Pode cambiar unilateralmente sen previo aviso, sempre que xulgar o caso, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e condicións de acceso e / ou uso do sitio web.
Lei aplicable e Xurisdición;
Estes Termos serán rexidos pola lei do Estado español. O propietario do sitio web e a/o usuaria/o, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera aplicar, someter á xurisdición dos tribunais da/o usuaria/o rexistrado para calquera dúbida que poidan xurdir ou accións tomadas derivados do servizo web e os seus servizos e contidos e á interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do que está establecido. No caso de que a/o usuaria/o residir fóra de España, a propietaria do sitio web e a/o usuaria/o, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera aplicar, someterse á xurisdición dos Tribunais de Lugo.

Síguenos nas redes:

Share This